ติดตั้ง โปรแกรม ระบบ CCS-SIMS

1.   เปิด Browser พิมพ์ URL -> ccs-sims.net/sims/install/publish.htm

 

 

2.   คลิก Install

 

3.   เลือก RUN

 

 

4.   คลิก More info

 

 

5.   เลือก Run anyway

 

 

6.   คลิก Install

 

 

7.   รอ download จนเสร็จ

 

 

8.   หลังจาก download และ ติดตั้ง จนเสร็จ จะปรากฎ หน้าโปรแกรม ขึ้นมา

BACK