ตั้งค่า โปรแกรม ระบบ CCS-SIMS

1.   เปิด โปรแกรม SIMS โดย double click ที่ SIMS icon

 

 

2.   เมื่อโปรแกรม ปรากฏขึ้น ถ้าพบข้อมความ Can’t connect a database server.  หมายถึง โปรแกรมไม่สามารถ ค้นหา Database Server ได้

 

3.   Click ปุ่ม ... ตามลูกศร

 

 

4.   ในหน้าต่าง Configuration พิมพ์ ในช่อง Server Name, IP ดังนี้ 192.168.100.203  แล้วคลิกปุ่ม Save

 

 

5.   คลิกปุ่ม Yes

 

 

6.   จะปรากฏหน้าต่าง โปรแกรม ขึ้นมา โดยค่าที่ ลูกศรสีแดงชี้ จะต้องอยู่ ระหว่าง 0 – 800 โปรแกรมจะอยู่ในสถานะ ใช้งานได้

 

 

BACK